Sesiwn hyfforddi ryngweithiol gyda'r arbenigwr craffu blaenllaw yn y DU, Dr Dave Mckenna

Sgiliau Holi Adeiladol ar gyfer Cyfarfodydd Effeithiol

Sesiwn hyfforddi ryngweithiol gyda'r arbenigwr craffu blaenllaw yn y DU, Dr Dave Mckenna

Dydd Mercher, 5 Mehefin 2024:  10.00am - 12.00pm

Gall cwestiynu adeiladol helpu i roi sicrwydd bod gwasanaethau landlordiaid yn effeithiol, y bydd cynlluniau i wella perfformiad yn gweithio a bod data yn gywir ac yn gyflawn.

Mae’r sesiwn ryngweithiol hon ar gyfer unrhyw un sy’n ymwneud â chyfarfodydd – tenantiaid / aelodau bwrdd / aelodau etholedig / Cadeiryddion – a bydd yn edrych ar ffyrdd o fod yn fwy adeiladol a chynhyrchiol mewn cyfarfodydd. Bydd awgrymiadau ymarferol yn cael eu rhannu i'ch helpu i feddwl am yr hyn yr ydych eisoes yn ei wneud yn dda a pha bethau newydd y gallech roi cynnig arnynt.

Mae Dave yn defnyddio doethineb arbenigwyr sgwrsio fel hyfforddwyr, hwyluswyr a chyfryngwyr er mwyn darparu awgrymiadau, technegau a fframweithiau y gellir eu defnyddio a’u rhannu’n hawdd.

Bydd y sesiwn gweithdy anffurfiol yn gymysgedd o gyflwyniadau byr a gwaith mewn grwpiau bach fel y gallwch ddysgu gan gyfranogwyr eraill a chael cyfle i roi cynnig ar bethau.

Bydd pynciau allweddol yn cynnwys:
 • Her adeiladol a chefnogaeth adeiladol
 • Fformiwla syml ar gyfer gwneud cyfraniad
 • Pa gwestiwn i'w ddefnyddio a phryd
 • Syniadau ar gyfer creu sgyrsiau cynhyrchiol mewn cyfarfodydd
Ar gyfer pwy mae'r sesiwn?

Mae’r sesiwn yn addas ar gyfer unrhyw un sy’n ymwneud â chyfarfodydd – tenantiaid / aelodau bwrdd, aelodau etholedig, Cadeiryddion a staff llywodraethu. 

Cost:
 • Staff / Aelodau Bwrdd / Aelodau Etholedig - £59 +TAW
 • Tenantiaid - £39 + TAW
 • Pawb Arall - £89 + TAW

Sesiwn hyfforddi ryngweithiol gyda'r arbenigwr craffu blaenllaw yn y DU, Dr Dave Mckenna 

Cofrestrwch trwy'r ddolen Zoom yma

 


Telerau ac Amodau - ar gyfer digwyddiadau ar-lein â thâl
 • Rhaid i bob canslad gael ei wneud trwy e-bost at [email protected]  Os byddwch chi'n canslo'ch lle llai na 2 ddiwrnod gwaith cyn y digwyddiad ar-lein, byddwch chi'n gorfod talu'r gost lawn.
 • Os na allwch fynychu, gallwch anfon cynrychiolydd arall heb unrhyw gost ychwanegol. Rhaid rhoi gwybod i [email protected] am hyn
 • Os na fyddwch yn mynychu sesiwn ar-lein â thâl, codir cost lawn arnoch.
 • Ar ôl i ni dderbyn eich canslad, byddwn yn anfon cadarnhad o'ch canslad atoch.
 • Ar gyfer ein digwyddiadau taledig sylwch, dim ond un person all ddefnyddio un cofrestriad taledig, a gwaherddir rhannu dolenni ymuno / sgriniau. Felly, rhaid i bob person sy'n mynychu'r digwyddiad hwn gael cofrestriad ar wahân.
Hawl TPAS Cymru i Ganslo
Ein nod yw sicrhau bod pob digwyddiad ar-lein yn rhedeg yn ôl y bwriad. Fodd bynnag, efallai y bydd adegau pan fydd yn rhaid i ni ganslo digwyddiad oherwydd amgylchiadau y tu hwnt i'n rheolaeth. Os digwydda hyn, byddwn yn rhoi cymaint o rybudd â phosibl i chi. Os ydych eisoes wedi talu am y digwyddiad a ganslwyd byddwn yn rhoi ad-daliad llawn i chi. Pe byddem yn cynnal y digwyddiad eto, byddwn yn rhoi blaenoriaeth i chi

 

Gwybodaeth am y digwyddiad

Teitl y Digwyddiad

Sgiliau Holi Adeiladol ar gyfer Cyfarfodydd Effeithiol

Dyddiad

Dydd Mercher 05 Mehefin 2024, 10:00 - 12:00

Archebu Ar gael Tan

Dydd Mawrth 04 Mehefin 2024

Archebion Adar Cynnar Ar Gael Tan

Math o ddigwyddiad

Yn addas ar gyfer

I gyd

Siaradwr

Guest Speaker

Gwybodaeth am y Lleoliad

Enw Lleoliad

Online

Cyfeiriad y LleoliadGoogle Map Icon

Canllaw Archebu

1. Bydd dolen i ffurflen archebu ar-lein ar gyfer y digwyddiad ar-lein wedi'i darparu. Dilynwch y ddolen a chwblhewch y ffurflen archebu.

AGOS X
Telerau ac Amodau - ar gyfer digwyddiadau ar-lein â thâl
Hawl TPAS Cymru i Ganslo
Ein nod yw sicrhau bod pob digwyddiad ar-lein yn rhedeg yn ôl y bwriad. Fodd bynnag, efallai y bydd adegau pan fydd yn rhaid i ni ganslo digwyddiad oherwydd amgylchiadau y tu hwnt i'n rheolaeth. Os digwydda hyn, byddwn yn rhoi cymaint o rybudd â phosibl i chi. Os ydych eisoes wedi talu am y digwyddiad a ganslwyd byddwn yn rhoi ad-daliad llawn i chi. Pe byddem yn cynnal y digwyddiad eto, byddwn yn rhoi blaenoriaeth i chi