Cymdeithas Tai Cymuned Caerdydd
Martin Ford
White Line

Mae Martin wedi gweithio yn y sector tai ers 2008. Ar ôl dechrau ei yrfa dai ym Mryste gyda Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig eraill, symudodd i Gymdeithas Tai Cadwyn yn 2013 fel Pennaeth Eiddo a Chynnal a Chadw. Ar hyn o bryd mae Martin yn Bennaeth Trawsnewid Atgyweiriadau yng Nghymdeithas Tai Cymunedol Caerdydd lle mae’n gweithio fel rhan o’r Tîm Arwain gyda ffocws cryf ar adeiladu cymunedau a chael y gorau o wasanaethau i denantiaid. Ar ôl bod yn ddigartref ei hun dros 20 mlynedd yn ôl, mae Martin eisiau gwneud gwahaniaeth i bob tenant, a dyma’r rheswm iddo ymuno â TPAS Cymru, gyda’i brofiadau byw a phroffesiynol o’r sector. Yn ogystal â thai yn un o'i flaenoriaethau, mae hefyd yn canolbwyntio ar iechyd meddwl lle mae wedi dod yn Hyrwyddwr Amser i Newid. Mae Martin’s wedi byw yng Nghymru ers dros 20 mlynedd ac mae’n mwynhau treulio ei amser yn teithio a gyda theulu a ffrindiau.

 
Martin Ford
Linkedin Logo Twitter Logo