Ydych chi eisiau adnewyddu'r ffordd rydych chi'n ysgrifennu eich arolygon? Ydych chi eisiau dysgu sut i roi hwb i'ch cyfraddau ymgysylltu ac ymateb i'ch arolwg?

Mae’r sesiwn ryngweithiol a chyfoes hon ar gyfer staff a’r rhai sy’n gweithio ym maes tai a datblygu cymunedol, sy’n ceisio adnewyddu eich sgiliau ysgrifennu arolygon, datblygu, a hyrwyddo.

Ysgrifennu Arolygon Effeithiol ac Ymgysylltiol

Dydd Mercher 26 Ebrill, 10am-12pm

Ydych chi eisiau adnewyddu'r ffordd rydych chi'n ysgrifennu eich arolygon? Ydych chi eisiau dysgu sut i roi hwb i'ch cyfraddau ymgysylltu ac ymateb i'ch arolwg?

Mae’r sesiwn ryngweithiol a chyfoes hon ar gyfer staff a’r rhai sy’n gweithio ym maes tai a datblygu cymunedol, sy’n ceisio adnewyddu eich sgiliau ysgrifennu arolygon, datblygu, a hyrwyddo.

Yn newydd ac wedi'i ddiweddaru, dyma ail-sesiwn o'n hyfforddiant poblogaidd.

What will this session cover?

This session will focus on 3 key areas:

 1. Writing engaging and effective surveys
 2. Making questions and surveys you can easily analyse
 3. How to boost your survey response rates and profile

Beth fydd y sesiwn hon yn ei gynnwys?

Bydd y sesiwn hon yn canolbwyntio ar 3 maes allweddol:

 1. Ysgrifennu arolygon deniadol ac effeithiol
 2. Gwneud cwestiynau ac arolygon y gallwch eu dadansoddi'n hawdd
 3. Sut i hybu cyfraddau ymateb a phroffil eich arolwg

Beth na fydd y sesiwn hon yn ei gynnwys?

Ni fydd y sesiwn hon yn ymdrin â methodoleg academaidd, ond yn hytrach sgiliau ymarferol ac ymarferol i'w defnyddio yn eich gwaith.
Bydd y sesiwn yn gymysgedd o gyflwyniadau byr a gwaith mewn grwpiau bach fel y gallwch ddysgu gan gyfranogwyr eraill a chael cyfle i roi cynnig ar sgiliau..
 
Ar gyfer pwy mae'r sesiwn?

Mae'r hyfforddiant hwn yn agored i'r rhai sy'n gweithio yn y sector tai a datblygu cymunedol sydd am wella eu sgiliau ysgrifennu arolygon ac ymatebion.

Cost:
Tenantiaid: £29 + TAW
Staff/Bwrdd (aelodau):  £59 + TAW
Staff/Bwrdd (pawb arall): £89 + TAW
 
Pehtau i'w gwybod:
 • Hyfforddiant ar-lein dros Zoom fydd hwn
 • Ni fydd y sessiwn yn cael ei recordio

Archbwch eich lle drwy'r ddolen Zoom yma https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUpcO-sqDwqGtb0sbJhR5KkdFXfJVU-3Rm5


 

Telerau Canslo - ar gyfer digwyddiadau ar-lein â thâl
 • Rhaid i bob canslad gael ei wneud trwy e-bost at [email protected]  Os byddwch chi'n canslo'ch lle llai na 2 ddiwrnod gwaith cyn y digwyddiad ar-lein, byddwch chi'n gorfod talu'r gost lawn.
 • Os na allwch fynychu, gallwch anfon cynrychiolydd arall heb unrhyw gost ychwanegol. Rhaid rhoi gwybod i [email protected] am hyn
 • Os na fyddwch yn mynychu sesiwn ar-lein â thâl, codir cost lawn arnoch.
 • Ar ôl i ni dderbyn eich canslad, byddwn yn anfon cadarnhad o'ch canslad atoch.
 • Ar gyfer ein digwyddiadau taledig sylwch, dim ond un person all ddefnyddio un cofrestriad taledig, a gwaherddir rhannu dolenni ymuno / sgriniau. Felly, rhaid i bob person sy'n mynychu'r digwyddiad hwn gael cofrestriad ar wahân.
Hawl TPAS Cymru i Ganslo
Ein nod yw sicrhau bod pob digwyddiad ar-lein yn rhedeg yn ôl y bwriad. Fodd bynnag, efallai y bydd adegau pan fydd yn rhaid i ni ganslo digwyddiad oherwydd amgylchiadau y tu hwnt i'n rheolaeth. Os digwydda hyn, byddwn yn rhoi cymaint o rybudd â phosibl i chi. Os ydych eisoes wedi talu am y digwyddiad a ganslwyd byddwn yn rhoi ad-daliad llawn i chi. Pe byddem yn cynnal y digwyddiad eto, byddwn yn rhoi blaenoriaeth i chi

 

 

Gwybodaeth am y digwyddiad

Teitl y Digwyddiad

Ysgrifennu Arolygon Effeithiol ac Ymgysylltiol

Dyddiad

Dydd Mercher 26 Ebrill 2023, 10:00 - 12:00

Archebu Ar gael Tan

Dydd Mawrth 25 Ebrill 2023

Math o ddigwyddiad

Hyfforddiant

Yn addas ar gyfer

I gyd

Siaradwr

Eleanor Speer

Gwybodaeth am y Lleoliad

Enw Lleoliad

Online

Cyfeiriad y LleoliadGoogle Map Icon

Canllaw Archebu

1. Bydd dolen i ffurflen archebu ar-lein ar gyfer y digwyddiad ar-lein wedi'i darparu. Dilynwch y ddolen a chwblhewch y ffurflen archebu.

AGOS X
Telerau Canslo - ar gyfer digwyddiadau ar-lein â thâl
 • Rhaid i bob canslad gael ei wneud trwy e-bost at [email protected]  Os byddwch chi'n canslo'ch lle llai na 2 ddiwrnod gwaith cyn y digwyddiad ar-lein, byddwch chi'n gorfod talu'r gost lawn.
 • Os na allwch fynychu, gallwch anfon cynrychiolydd arall heb unrhyw gost ychwanegol. Rhaid rhoi gwybod i [email protected] am hyn
 • Os na fyddwch yn mynychu sesiwn ar-lein â thâl, codir cost lawn arnoch.
 • Ar ôl i ni dderbyn eich canslad, byddwn yn anfon cadarnhad o'ch canslad atoch.
 • Ar gyfer ein digwyddiadau taledig sylwch, dim ond un person all ddefnyddio un cofrestriad taledig, a gwaherddir rhannu dolenni ymuno / sgriniau. Felly, rhaid i bob person sy'n mynychu'r digwyddiad hwn gael cofrestriad ar wahân.
Hawl TPAS Cymru i Ganslo
Ein nod yw sicrhau bod pob digwyddiad ar-lein yn rhedeg yn ôl y bwriad. Fodd bynnag, efallai y bydd adegau pan fydd yn rhaid i ni ganslo digwyddiad oherwydd amgylchiadau y tu hwnt i'n rheolaeth. Os digwydda hyn, byddwn yn rhoi cymaint o rybudd â phosibl i chi. Os ydych eisoes wedi talu am y digwyddiad a ganslwyd byddwn yn rhoi ad-daliad llawn i chi. Pe byddem yn cynnal y digwyddiad eto, byddwn yn rhoi blaenoriaeth i chi