Mae TPAS Cymru wedi creu cyfres friffio yr ydym yn ei galw’n ‘Agenda’ sy’n darparu grwpiau tenantiaid efo trosolwg o bwnc ac yn awgrymu cwestiynau y gallech eu gofyn wrth i chi ymgysylltu â’ch landlord.

Cymrwch olwg ar y fideo uchod.

Bydd sesiwn friffio fisol yn canolbwyntio ar wahanol feysydd o bryder i Denantiaid, gall rhai fod yn amserol ac eraill yn faterion hirsefydlog sydd angen sylw pellach ond byddant wastad yn ymwneud â chadw tenantiaid Cymru wrth wraidd Tai yng Nghymru.

Peidiwch â phoeni os mai dyma'ch ymweliad cyntaf ac rydych chi wedi colli rhai - gallwch wastad ddal i fyny trwy glicio ar unrhyw un o'r dolenni isod:

Os hoffech ddarparu unrhyw adborth neu wneud awgrym ar gyfer cyfres yr Agenda, e-bostiwch [email protected] gydag 'Agenda' yn y blwch pwnc.

Agendâu blaenorol