Mae gwasanaeth cefnogi a dilysu ASYT (Asesiad Safonau Ymgysylltu â Thenantiaid) gan TPAS Cymru yn rhoi cyngor a thystiolaeth i landlordiaid cymdeithasol i’ch helpu i ddangos ymrwymiad eich sefydliad i ymgysylltu â thenantiaid.

ASYT– Darganfyddwch bopeth am ddilysiad ymgysylltiad tenantiaid TPAS Cymru ar gyfer landlordiaid

Dydd Iau, 9 Tachwedd 2023: 12pm-12:45pm

 

 

 

 

 

Mae gwasanaeth cefnogi a dilysu ASYT (Asesiad Safonau Ymgysylltu â Thenantiaid) gan TPAS Cymru yn rhoi cyngor a thystiolaeth i landlordiaid cymdeithasol i’ch helpu i ddangos ymrwymiad eich sefydliad i ymgysylltu â thenantiaid.

Bydd ein Hasesiad Safonau Ymgysylltu â Thenantiaid yn rhoi buddion allweddol i chi gan gynnwys:

 

  • Meddu ar ddealltwriaeth glir o leoliad eich sefydliad ar hyn o bryd.
  • Meddu ar dystiolaeth bod eich sefydliad yn cydymffurfio â gofynion rheoleiddiol Llywodraeth Cymru.
  • Dangos fod eich sefydliad yn un sydd wedi ymrwymo i glywed llais y tenantiaid
  • Hyrwyddo eich cyflawniadau a'ch ymrwymiad gan ddefnyddio symbol dilysu ASYT.

I ddarganfod mwy am ASYT a sut mae’n gweithio’n ymarferol fe’ch gwahoddir i ymuno â’n sesiwn friffio ar-lein fer – byddwn yn siarad â chi drwy’r manteision, y broses ac yn cymryd unrhyw gwestiynau sydd gennych.

Ar gyfer pwy mae'r sesiwn? Mae'r sesiwn hon ar gyfer staff sy'n ymwneud ag ymgysylltu â thenantiaid, perfformiad a rheoleiddio. 

Mae'r digwyddiad hwn am ddim ac ar gyfer aelodau TPAS Cymru yn unig.

Cofrestrwch nawr i gael lle am ddim trwy'r ddolen Zoom ganlynol

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0tdOyopjojGdffIB7d7dv2nXxV50yJQrKR

Yn y cyfamser, i ddarganfod mwy o wybodaeth: Cymerwch olwg ar ein gwybodaeth ASYT trwy glicio yma
 

 

Gwybodaeth am y digwyddiad

Teitl y Digwyddiad

ASYT– Darganfyddwch bopeth am ddilysiad ymgysylltiad tenantiaid TPAS Cymru ar gyfer landlordiaid

Dyddiad

Dydd Iau 09 Tachwedd 2023, 12:00 - 12:45

Archebu Ar gael Tan

Dydd Mercher 08 Tachwedd 2023

Archebion Adar Cynnar Ar Gael Tan

Math o ddigwyddiad

Gwybodaeth a mewnwelediad

Yn addas ar gyfer

Landlordiaid

Siaradwr

david lloyd

Gwybodaeth am y Lleoliad

Enw Lleoliad

Online

Cyfeiriad y LleoliadGoogle Map Icon

Canllaw Archebu

1. Bydd dolen i ffurflen archebu ar-lein ar gyfer y digwyddiad ar-lein wedi'i darparu. Dilynwch y ddolen a chwblhewch y ffurflen archebu.

AGOS X