WHQS 2023 is due to launch in October/ November. 

 

Beth sydd angen i chi wybod am SATC 2023?

Dydd Llun 9 Hydref: 14:00-15:30

Beth sydd angen i chi wybod am SATC 2023?

Disgwylir i SATC 2023 gael ei lansio ym mis Hydref/Tachwedd. Yn yr un modd â'r cychwyniad cyntaf i'r safon, bydd yn berthnasol i bob landlord cymdeithasol, gan gynnwys Awdurdodau Lleol sy'n cadw stoc a Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig.
 
Cydnabu Llywodraeth Cymru sawl diffyg yn y safon gychwynnol, megis diffyg ymgysylltiad tenantiaid yn ei monitro a diffyg ymwybyddiaeth tenantiaid o’r safon ei hun.
 
Bydd y sesiwn 1.5 awr yma yn archwilio:
  • Trosolwg o'r safon newydd
  • Beth mae hyn yn ei olygu i denantiaid
  • Sut y caiff ei fonitro

Archebwch eich lle drwy'r ddolen zoom yma: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYuceqsqT0iHdbDfHjxnZkSetNXRjzoERxA

 

Gwybodaeth am y digwyddiad

Teitl y Digwyddiad

Beth sydd angen i chi wybod am SATC 2023?

Dyddiad

Dydd Llun 09 Hydref 2023, 14:00 - 15:30

Archebu Ar gael Tan

Dydd Llun 07 Hydref 2022

Archebion Adar Cynnar Ar Gael Tan

Math o ddigwyddiad

Gwybodaeth a mewnwelediad

Yn addas ar gyfer

I gyd

Siaradwr

Elizabeth Taylor

Gwybodaeth am y Lleoliad

Enw Lleoliad

Online

Cyfeiriad y LleoliadGoogle Map Icon

Digwyddiadau'r Gorffennol a'r Dyfodol

 
23 Ionawr 2024
Network
Clwb Cyfathrebu Ionawr 2024
14 Rhagfyr 2023
Gwybodaeth a mewnwelediad
Rhwydwaith Tenantiaid – 2023 – eich uchafbwyntiau
13 Rhagfyr 2023
Gwybodaeth a mewnwelediad
Lloriau – Gweithredu SACT2023
23 Tachwedd 2023
Gwybodaeth a mewnwelediad
Rhwydwaith Anabledd mis Tachwedd
123456789

Canllaw Archebu

1. Bydd dolen i ffurflen archebu ar-lein ar gyfer y digwyddiad ar-lein wedi'i darparu. Dilynwch y ddolen a chwblhewch y ffurflen archebu.

AGOS X