Mae canllawiau statudol newydd gan Lywodraeth Cymru yn gosod egwyddorion clir ar gyfer Cymdeithasau Tai sy’n ceisio uno, strwythurau grŵp a phartneriaethau. Felly, beth sy'n cael ei gynnwys? a beth mae'n ei olygu i Denantiaid?

 

Canllawiau Newydd Llywodraeth Cymru ar Strwythurau Grŵp a Chyfuniadau Cymdeithasau Tai: Beth mae'n ei olygu i Denantiaid?

Dydd Iau 7 Mawrth 2024 – 11.00am – 12.00 noon

Mae canllawiau statudol newydd gan Lywodraeth Cymru yn gosod egwyddorion clir ar gyfer Cymdeithasau Tai sy’n ceisio uno, strwythurau grŵp a phartneriaethau. Felly, beth sy'n cael ei gynnwys? a beth mae'n ei olygu i Denantiaid?

Teimlai TPAS Cymru fod angen trafodaeth bord gron er mwyn i denantiaid a staff â diddordeb drafod y canllawiau newydd a beth yw ei fodd yn ymarferol.
 

Ymunwch â ni ar gyfer y sesiwn anffurfiol hon lle byddwn yn edrych ar y canllawiau diweddaraf a’r Egwyddorion Rheoleiddiol y disgwylir i Gymdeithasau Tai eu dilyn wrth asesu strwythurau grŵp ac uno.

Er bod yr ailwampio yn sgil y newyddion diweddar bod 8 CT yn bwriadu uno yng Nghymru, mae ganddo hefyd ganllawiau diddorol iawn ar gyfer unrhyw Gymdeithas Tai sy'n sefydlu strwythurau grŵp/is-gwmnïau a phartneriaethau ffurfiol.

Ar gyfer pwy mae'r sesiwn?

Mae’r sesiwn hon wedi’i hanelu’n bennaf at denantiaid (gan y byddai staff Cymdeithasau Tai yn debygol o fod yn ymwybodol) ond mae’n agored ac am ddim i denantiaid a staff cymdeithasau tai ac aelodau bwrdd sy’n dymuno cael y wybodaeth ddiweddaraf a thrafod dehongliad o’r canllawiau. 

Cost – AM DDIM i aelodau TPAS Cymru 

Pethau i'w gwybod:
  • Gweithdy rhyngweithiol ar-lein yw hwn trwy Zoom
  • Ni fydd y sesiwn yn cael ei recordio

Sylwch - Mae lleoedd yn gyfyngedig ar gyfer y digwyddiad hwn ac felly fe'ch cynghorir i archebu'n gynnar trwy'r ddolen Zoom yma: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYrcOyprzkvHtLDqoj0AOHqjiSAGyvo4Fax

Gwybodaeth am y digwyddiad

Teitl y Digwyddiad

Canllawiau Newydd Llywodraeth Cymru ar Strwythurau Grŵp a Chyfuniadau Cymdeithasau Tai: Beth mae'n ei olygu i Denantiaid?

Dyddiad

Dydd Iau 07 Mawrth 2024, 11:00 - 12:00

Archebu Ar gael Tan

Dydd Mercher 06 Mawrth 2024

Archebion Adar Cynnar Ar Gael Tan

Math o ddigwyddiad

Yn addas ar gyfer

Tenantiaid

Siaradwr

David Wilton

Gwybodaeth am y Lleoliad

Enw Lleoliad

Online

Cyfeiriad y LleoliadGoogle Map Icon

Canllaw Archebu

1. Bydd dolen i ffurflen archebu ar-lein ar gyfer y digwyddiad ar-lein wedi'i darparu. Dilynwch y ddolen a chwblhewch y ffurflen archebu.

AGOS X