Mae'r byd wedi newid yn ystod y dair mlynedd diwethaf ac felly hefyd y ffordd yr ydym yn ymgysylltu. Yn ddifwriad, rydym yn aml yn gosod rhwystrau sy'n pobl rhag cymryd rhan yn y digwyddiadau rydyn ni'n eu cynllunio i'w cynnwys nhw

Ymgysylltu cynhwysol - gwneud pethau'n iawn mewn byd newydd

Dydd Mawrth 26 a Dydd Iau 28 Medi: 10am – 12.30pm

Mae'r byd wedi newid yn ystod y dair mlynedd diwethaf ac felly hefyd y ffordd yr ydym yn ymgysylltu. Yn ddifwriad, rydym yn aml yn gosod rhwystrau sy'n pobl rhag cymryd rhan yn y digwyddiadau rydyn ni'n eu cynllunio i'w cynnwys nhw!

Bydd y 2 x sesiwn hyfforddi hanner diwrnod hyn yn canolbwyntio ar yr hyn y gallwn ei wneud fel unigolion a sefydliadau i osgoi creu rhwystrau ac i'w gwneud hi'n haws i bobl rydym eisiau ymgysylltu â nhw i gymryd rhan

Rhennir y cwrs hwn dros ddau fore:

Sesiwn 1:  Byddwn yn edrych ar y theori ynghylch ymgysylltu cynhwysol

 • Archwilio buddion cyfranogiad ac ymgysylltiad
 • Nodi rhwystrau i ymgysylltu â grwpiau ‘angen eu cyrraedd’.
 • Cydnabod sut i osgoi neu ddileu rhwystrau i gyfranogiad ac ymgysylltiad

Session 2: Putting the theory into practice

 • Dylunio cyfleoedd ar gyfer cyfranogiad / ymgysylltiad cynhwysol
 • Ymarfer rhai dulliau gwahanol o adolygu gweithgareddau
 • Mynd â rhywfaint o ddysg ac arfer da i ffwrdd efo chi

Datblygwyd y cwrs hwn fel partneriaeth rhwng Tai Pawb a TPAS Cymru gan ddefnyddio arbenigedd a rennir o’r ddau sefydliad. Mae'r cwrs wedi'i gynllunio i adlewyrchu arfer da a bydd yn cael ei ddarparu gan hyfforddwyr profiadol o'r ddau sefydliad.

Cost i fynychu'r ddwy sesiwn:

£65 + TAW ar gyfer aelodau TPAS Cymru / Tai Pawb;   £90 + TAW i bawb arall

Archebwch eich lle drwy'r ddolen Zoom hon: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwof-iurDwoE9aCjkJifRUwRbEtMncMwQH5

Bydd y ddolen a gewch yn gweithio ar gyfer y ddwy sesiwn


Telerau Canslo - ar gyfer digwyddiadau ar-lein â thâl
 • Rhaid i bob canslad gael ei wneud trwy e-bost at [email protected]  Os byddwch chi'n canslo'ch lle llai na 2 ddiwrnod gwaith cyn y digwyddiad ar-lein, byddwch chi'n gorfod talu'r gost lawn.
 • Os na allwch fynychu, gallwch anfon cynrychiolydd arall heb unrhyw gost ychwanegol. Rhaid rhoi gwybod i [email protected] am hyn
 • Os na fyddwch yn mynychu sesiwn ar-lein â thâl, codir cost lawn arnoch.
 • Ar ôl i ni dderbyn eich canslad, byddwn yn anfon cadarnhad o'ch canslad atoch.
 • Ar gyfer ein digwyddiadau taledig sylwch, dim ond un person all ddefnyddio un cofrestriad taledig, a gwaherddir rhannu dolenni ymuno / sgriniau. Felly, rhaid i bob person sy'n mynychu'r digwyddiad hwn gael cofrestriad ar wahân.
Hawl TPAS Cymru i Ganslo
Ein nod yw sicrhau bod pob digwyddiad ar-lein yn rhedeg yn ôl y bwriad. Fodd bynnag, efallai y bydd adegau pan fydd yn rhaid i ni ganslo digwyddiad oherwydd amgylchiadau y tu hwnt i'n rheolaeth. Os digwydda hyn, byddwn yn rhoi cymaint o rybudd â phosibl i chi. Os ydych eisoes wedi talu am y digwyddiad a ganslwyd byddwn yn rhoi ad-daliad llawn i chi. Pe byddem yn cynnal y digwyddiad eto, byddwn yn rhoi blaenoriaeth i chi

 

Gwybodaeth am y digwyddiad

Teitl y Digwyddiad

Ymgysylltu cynhwysol - gwneud pethau'n iawn mewn byd newydd

Dyddiad

Dydd Mawrth 26 Medi 2023, 10:00 - Dydd Iau28Medi2023, 12:30

Archebu Ar gael Tan

Dydd Gwener 22 Medi 2023

Math o ddigwyddiad

Hyfforddiant

Yn addas ar gyfer

I gyd

Siaradwr

Guest Speaker

Gwybodaeth am y Lleoliad

Enw Lleoliad

Online

Cyfeiriad y LleoliadGoogle Map Icon

Digwyddiadau'r Gorffennol a'r Dyfodol

 
23 Ionawr 2024
Network
Clwb Cyfathrebu Ionawr 2024
14 Rhagfyr 2023
Gwybodaeth a mewnwelediad
Rhwydwaith Tenantiaid – 2023 – eich uchafbwyntiau
13 Rhagfyr 2023
Gwybodaeth a mewnwelediad
Lloriau – Gweithredu SACT2023
23 Tachwedd 2023
Gwybodaeth a mewnwelediad
Rhwydwaith Anabledd mis Tachwedd
123456789

Canllaw Archebu

1. Bydd dolen i ffurflen archebu ar-lein ar gyfer y digwyddiad ar-lein wedi'i darparu. Dilynwch y ddolen a chwblhewch y ffurflen archebu.

AGOS X
Telerau Canslo - ar gyfer digwyddiadau ar-lein â thâl
Hawl TPAS Cymru i Ganslo
Ein nod yw sicrhau bod pob digwyddiad ar-lein yn rhedeg yn ôl y bwriad. Fodd bynnag, efallai y bydd adegau pan fydd yn rhaid i ni ganslo digwyddiad oherwydd amgylchiadau y tu hwnt i'n rheolaeth. Os digwydda hyn, byddwn yn rhoi cymaint o rybudd â phosibl i chi. Os ydych eisoes wedi talu am y digwyddiad a ganslwyd byddwn yn rhoi ad-daliad llawn i chi. Pe byddem yn cynnal y digwyddiad eto, byddwn yn rhoi blaenoriaeth i chi