Ymunwch â ni yn ein sesiwn dal i fyny gyda swyddogion amser cinio

Hanfodion Ymgysylltu Amser Cinio i Staff

Dydd Iau 9 Rhagfyr: 12.30 - 1.30pm

Ymunwch â ni yn ein sesiwn dal i fyny gyda swyddogion amser cinio - Yn rhad ac am ddim ac yn benodol i aelodau TPAS Cymru. 

Dewch â'ch cinio i'r sesiwn anffurfiol hon: dim agenda na rhaglen, fel y gallwch chi benderfynu pa gwestiynau rydych chi eisiau eu gofyn neu pa wybodaeth rydych chi eisiau ei rhannu neu ba bynciau rydych chi eisiau siarad amdanyn nhw. Bydd David Lloyd a Helen Williams yno i'ch cyfarfod a'ch cyfarch ac i rannu eu hawgrymiadau a'u gwybodaeth yn ôl yr angen.

Cofrestrwch trwy ddefnyddio'r ddolen zoom yma: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcscOurqDouGtIcBrsS4AIcerv1-WRCph6x

Noder: ar ôl i chi gofrestru gan trwy'r ddolen hon byddwch yn derbyn cadarnhad e-bost gyda'r ddolen ymuno yn uniongyrchol gan Zoom ([email protected]) Nid yw'r ddolen ymuno yn dod o gyfeiriad e-bost TPAS Cymru felly efallai y bydd angen i chi wirio eich blychau e-bost sbam / sothach. Mae'r e-bost gyda dolen ymuno hefyd yn rhoi cyfle i chi arbed y manylion i galendr electronig, fel Outlook

Gwybodaeth am y digwyddiad

Teitl y Digwyddiad

Hanfodion Ymgysylltu Amser Cinio i Staff

Dyddiad

Dydd Iau 09 Rhagfyr 2021, 12:30 - 13:30

Archebu Ar gael Tan

Dydd Mercher 08 Rhagfyr 2021

Math o ddigwyddiad

Adnoddau ar gyfer ymgysylltu

Yn addas ar gyfer

Landlordiaid

Siaradwr

Helen Williams

Gwybodaeth am y Lleoliad

Enw Lleoliad

Online

Cyfeiriad y LleoliadGoogle Map Icon

Digwyddiadau'r Gorffennol a'r Dyfodol

 
17 Mawrth 2022
Gwybodaeth a mewnwelediad
Rhwydwaith Staff a Chymorth Mawrth 2022
09 Mawrth 2022
Gwybodaeth a mewnwelediad
Fforwm Craffu Mawrth 2022
17 Chwefror 2022
Gwybodaeth a mewnwelediad
Rhwydwaith Tenantiaid Chwefror 2022
15 Chwefror 2022
Gwybodaeth a mewnwelediad
Ail-ymweld â’r ‘Pethau Iawn’
08 Chwefror 2022
Gwybodaeth a mewnwelediad
Rhwydwaith Staff ar Reoleiddio Cymdeithas Tai
27 Ionawr 2022
Gwybodaeth a mewnwelediad
Y 'Clwb Cyfathrebiadau' - Ionawr 2022
12345678910

Canllaw Archebu

1. Bydd dolen i ffurflen archebu ar-lein ar gyfer y digwyddiad ar-lein wedi'i darparu. Dilynwch y ddolen a chwblhewch y ffurflen archebu.

AGOS X