Ymunwch â ni wrth i ni lansio compendiwm arfer da TPAS Cymru/Tai Pawb ar loriau. Bydd Tai Pawb hefyd yn cynnig ail sesiwn ar ystyried hygyrchedd ar ddigonolrwydd diwylliannol mewn ôl-osod.

'LLORIAU: Dair blynedd yn ddiweddarach' – SACT2023: sut y gallwch roi arfer gorau ar waith

27 Medi 2023: 10.00am to 12.00pm  

Yr hydref hwn, bydd Llywodraeth Cymru yn lansio cam nesaf ei fframwaith Safonau Ansawdd Tai Cymru - gan roi'r dasg i ddarparwyr tai i uwchraddio cartrefi ar draws ystod o nodweddion.
 

Wedi'i gynnal ar y cyd rhwng TPAS Cymru a Tai Pawb, rydym yn falch iawn y bydd y sesiwn Polisi ac Ymarfer hon yn lansio 'LLORIAU: Dair blynedd yn ddiweddarach - Compendiwm Ymarfer', ar ddarparu lloriau mewn tai cymdeithasol.  

Mae'r crynodeb yn adeiladu ar ein hadroddiad ar y cyd LLORIAU, a anogodd landlordiaid cymdeithasol i fynd i'r afael â diffyg lloriau mewn gosodiadau newydd, gan amlygu effeithiau eang ar denantiaid. LLORIAU: Dair blynedd yn ddiweddarach yn darparu arfer da helaeth, cyngor ac astudiaethau achos gan landlordiaid yn seiliedig ar ein hymchwil a'n hymgysylltiad yn y sector. Bydd yn helpu sefydliadau i baratoi ar gyfer yr elfennau newydd yn ymwneud â lloriau o SATC23.  

Bydd ail ran y sesiwn hon hefyd yn archwilio sut y gellir ystyried hygyrchedd a digonolrwydd diwylliannol wrth ôl-osod  

Ymunwch â ni i glywed gan Lywodraeth Cymru, TPAS Cymru, Tai Pawb a siaradwyr eraill yn amlygu arfer da presennol i helpu i roi’r safonau newydd ar waith.
 

Cofrestrwch yma: https://www.taipawb.org/civicrm/event/register/?id=371&reset=1

 

Gwybodaeth am y digwyddiad

Teitl y Digwyddiad

'LLORIAU: Dair blynedd yn ddiweddarach' – SACT2023: sut y gallwch roi arfer gorau ar waith

Dyddiad

Dydd Mercher 27 Medi 2023, 10:30 - 12:00

Archebu Ar gael Tan

25 Medi 2023

Archebion Adar Cynnar Ar Gael Tan

Math o ddigwyddiad

Gwybodaeth a mewnwelediad

Yn addas ar gyfer

Landlordiaid

Siaradwr

Guest Speaker

Gwybodaeth am y Lleoliad

Enw Lleoliad

Online

Cyfeiriad y LleoliadGoogle Map Icon

Digwyddiadau'r Gorffennol a'r Dyfodol

 
23 Ionawr 2024
Network
Clwb Cyfathrebu Ionawr 2024
14 Rhagfyr 2023
Gwybodaeth a mewnwelediad
Rhwydwaith Tenantiaid – 2023 – eich uchafbwyntiau
13 Rhagfyr 2023
Gwybodaeth a mewnwelediad
Lloriau – Gweithredu SACT2023
23 Tachwedd 2023
Gwybodaeth a mewnwelediad
Rhwydwaith Anabledd mis Tachwedd
123456789

Canllaw Archebu

1. Bydd dolen i ffurflen archebu ar-lein ar gyfer y digwyddiad ar-lein wedi'i darparu. Dilynwch y ddolen a chwblhewch y ffurflen archebu.

AGOS X