Bydd y Rhwydwaith hwn yn rhoi cyfle i holl staff yr awdurdod lleol rannu eu cynlluniau a'u pryderon ynghylch Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru).

 

 

Rhwydwaith Staff Awdurdodau Lleol – trafodaeth bord gron ar Rentu Cartrefi

Dydd Iau, 10  Chwefror 2022: 10.30am – 12.00pm

MAE'R RHWYDWAITH YMA YN AWR YN LLAWN

Bydd y Rhwydwaith hwn yn rhoi cyfle i holl staff yr awdurdod lleol rannu eu cynlluniau a'u pryderon ynghylch Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru).

Bydd Simon White a Mark Price o Lywodraeth Cymru yn ymuno â ni ar gyfer y rhwydwaith ar-lein hwn, i roi'r wybodaeth ddiweddaraf am y Ddeddf Rhentu Cartrefi a'r amserlenni ar gyfer ei gweithredu. Cewch glywed am ein cynlluniau ar gyfer y dyfodol i'ch cefnogi wrth gynllunio'ch cyfathrebiadau tenantiaid a bydd yn rhoi cyfle i chi ofyn cwestiynau / rhannu arfer da gyda'r cynrychiolwyr eraill sy'n bresennol.

Ymunwch â ni am y rhwydwaith gyffrous hon! Mae am ddim i aelodau TPAS Cymru. Os nad ydych wedi mynychu digwyddiad TPAS Cymru o'r blaen, bydd croeso mawr i chi!

COST: Yn rhad ac am ddim ac yn unigryw i Aelodau TPAS Cymru

I gofrestru ar gyfer y digwyddiad hwn, e-bostiwch [email protected] . Anfonir dolen i ymuno â'r sesiwn hyfforddi atoch maes o law

MAE'R RHWYDWAITH YMA YN AWR YN LLAWN

Gwybodaeth am y digwyddiad

Teitl y Digwyddiad

Rhwydwaith Staff Awdurdodau Lleol – trafodaeth bord gron ar Rentu Cartrefi

Dyddiad

Dydd Iau 10 Chwefror 2022, 10:30 - 12:00

Archebu Ar gael Tan

Dydd Mercher 09 Chwefror 2022

Math o ddigwyddiad

Gwybodaeth a mewnwelediad

Yn addas ar gyfer

Landlordiaid

Siaradwr

Helen Williams

Gwybodaeth am y Lleoliad

Enw Lleoliad

Online

Cyfeiriad y LleoliadGoogle Map Icon

Digwyddiadau'r Gorffennol a'r Dyfodol

 
06 Gorffennaf 2022
Ymgysylltu â'r gymuned
Creu Cymunedau Gwych
23 Mehefin 2022
Hyfforddiant
Ymgysylltu cynhwysol – Croeso i Bawb!
22 Mehefin 2022
Gwybodaeth a mewnwelediad
Clwb Cyfathrebiadau Rhentu Cartrefi
13 Mehefin 2022
Gwybodaeth a mewnwelediad
Wythnos SeroNet 2022
09 Mehefin 2022
Gwybodaeth a mewnwelediad
Ymgynghoriad SATC - Staff
08 Mehefin 2022
Gwybodaeth a mewnwelediad
Ymgynghoriad SATC - Tenantiaid
26 Mai 2022
Gwybodaeth a mewnwelediad
Digwyddiad Swyddgion 'Gofyn Unrhyw Beth'
123456789

Canllaw Archebu

1. Bydd dolen i ffurflen archebu ar-lein ar gyfer y digwyddiad ar-lein wedi'i darparu. Dilynwch y ddolen a chwblhewch y ffurflen archebu.

AGOS X