Bydd y sesiwn hon yn cael ei hwyluso gan ein cydymaith gwych Sam Evans sydd â chyfoeth o brofiad o weithio gyda chymunedau ledled Cymru yn ogystal â llawer o wybodaeth a syniadau i’w rhannu!

Rhwydwaith Swyddogion Datblygu Cymunedol

Dydd Mawrth 11 Mehefin 2023, 10:30am-12pm. 

Offer a strategaethau Ymgysylltu Cymunedol ar gyfer misoedd yr haf, beth sy'n gweithio? 

Mae'r digwyddiad hwn am ddim ac yn arbennig ar gyfer aelodau TPAS Cymru 

Bydd y sesiwn hon yn cael ei hwyluso gan ein cydymaith gwych Sam Evans sydd â chyfoeth o brofiad o weithio gyda chymunedau ledled Cymru yn ogystal â llawer o wybodaeth a syniadau i’w rhannu!!  

Mae mynd allan mewn cymunedau yn ffordd wych o ymgysylltu â'ch tenantiaid a'ch preswylwyr - yn enwedig yn ystod tywydd yr haf! Felly, sut allwch chi gael y gorau o'ch gweithgareddau ymgysylltu cymunedol? Pa dechnegau allech chi roi cynnig arnynt? Sut allwch chi gael pobl i ddod ac ymgysylltu â'u landlord?   

Ymunwch â ni yn ein Rhwydwaith Swyddogion Datblygu Cymunedol anffurfiol nesaf lle byddwn yn archwilio syniadau ac atebion gyda'n gilydd.
 

Gadewch i ni siarad amdano fel cymuned dai.

Bydd Sam yn rhannu rhai meddyliau a syniadau a bydd cyfleoedd i ofyn cwestiynau a rhannu dulliau gweithredu ac ymarfer gyda’r cynrychiolwyr eraill sy’n bresennol.

Mae hwn yn gyfle i siarad yn agored gyda chyfoedion ac archwilio beth sy’n gweithio, beth sydd ar goll a beth fydd yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol.

Ar gyfer pwy mae sesiwn y Rhwydwaith? Mae'r sesiwn hon ar gyfer staff sy'n ymwneud ag ymgysylltu / cyfranogiad tenantiaid a chyfathrebu â thenantiaid.

Gallwch gofrestru i sicrhau eich lle am ddim ar gyfer ein Rhwydwaith, defnyddiwch y ddolen isod:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcqcOqhrj4uHtEqODLVEp4XBuzaFCur246_

 

 

Gwybodaeth am y digwyddiad

Teitl y Digwyddiad

Rhwydwaith Swyddogion Datblygu Cymunedol

Dyddiad

Dydd Mawrth 11 Mehefin 2024, 10:30 - 12:00

Archebu Ar gael Tan

Dydd Mawrth 11 Mehefin 2024

Archebion Adar Cynnar Ar Gael Tan

Math o ddigwyddiad

Yn addas ar gyfer

Landlordiaid

Siaradwr

Guest Speaker

Gwybodaeth am y Lleoliad

Enw Lleoliad

Online

Cyfeiriad y LleoliadGoogle Map Icon

Canllaw Archebu

1. Bydd dolen i ffurflen archebu ar-lein ar gyfer y digwyddiad ar-lein wedi'i darparu. Dilynwch y ddolen a chwblhewch y ffurflen archebu.

AGOS X