Bydd Rhwydwaith Tenantiaid mis Mawrth yn canolbwyntio ar Osod Rhenti

Rhwydwaith Tenantiaid.15.03.23

Dydd Mercher 15 Mawrth 10.30am - 12.00pm

Bydd Rhwydwaith Tenantiaid mis Mawrth yn canolbwyntio ar Osod Rhenti

Byddwn yn edrych ar:
  • Sut ymgynghorodd landlordiaid â thenantiaid ynghylch codiadau rhent posibl?
  • Lefel y wybodaeth a rennir gyda thenantiaid am y goblygiadau ar wasanaethau ac ati.
  • Y gwahanol lefelau Rhent a osodir gan landlordiaid
  • Pa wybodaeth a rannwyd gan landlordiaid, pan gyhoeddwyd lefel eu rhent?
  • Sut mae landlordiaid yn mynd i ‘adolygu’ effaith unrhyw gynnydd mewn rhent ar eu tenantiaid
Pwy ddylai fynychu?

Tenantiaid sydd â diddordeb mewn materion cyfoes a thenantiaid sy'n eistedd ar baneli/grwpiau/partneriaethau cynrychioliadol.

Cost

Rhad ac am ddim

Pethau i'w gwybod:
  • Gweminar ar-lein yw hwn trwy Zoom
  • Ni fydd y sesiwn yn cael ei recordio

Archebwch eich lle drwy'r ddolen Zoom yma:  https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZckfu2gqzIvGdSWZxsiYe7JSbWnOydcazNe

Noder – ar ôl i chi archebu drwy ddefnyddio'r ddolen hon byddwch yn derbyn cadarnhad e-bost gyda'r ddolen ymuno yn uniongyrchol gan Zoom ([email protected]) Nid yw'r ddolen ymuno yn dod o gyfeiriad e-bost TPAS Cymru felly efallai y bydd angen i chi wirio eich blychau e-bost sbam/sothach.  Mae'r e-bost gyda'r ddolen ymuno hefyd yn rhoi cyfle i chi gadw'r manylion i galendr electronig, fel Outlook

Gwybodaeth am y digwyddiad

Teitl y Digwyddiad

Rhwydwaith Tenantiaid.15.03.23

Dyddiad

Dydd Mercher 15 Mawrth 2023, 10:30 - 12:00

Archebu Ar gael Tan

Dydd Mawrth 14 Mawrth 2023

Archebion Adar Cynnar Ar Gael Tan

Math o ddigwyddiad

Gwybodaeth a mewnwelediad

Yn addas ar gyfer

Tenantiaid

Siaradwr

Helen Williams

Gwybodaeth am y Lleoliad

Enw Lleoliad

Online

Cyfeiriad y LleoliadGoogle Map Icon

Canllaw Archebu

1. Bydd dolen i ffurflen archebu ar-lein ar gyfer y digwyddiad ar-lein wedi'i darparu. Dilynwch y ddolen a chwblhewch y ffurflen archebu.

AGOS X