Sesiwn amser cinio i wneud y mwyaf o'r siawns y bydd eich enwebiad yn cyrraedd y rhestr fer

Sut i ysgrifennu enwebiad ar gyfer ein gwobrau Arfer Da

Dydd Mercher 3 Mai 1.00pm – 1.30pm

Rydyn ni'n mawr obeithio eich bod chi'n mynd i gyflwyno enwebiadau ar gyfer ein Gwobrau Arfer Da: os ydych chi am wneud y mwyaf o'r siawns y bydd eich enwebiad ar y rhestr fer mae rhai pethau pwysig i'w cofio wrth lenwi ein ffurflen! Bydd y gweithdy anffurfiol hwn yn rhoi trosolwg i chi o ba fath o wybodaeth y bydd y beirniaid yn chwilio amdani ac yn cynnig cyfle i chi ofyn unrhyw gwestiynau sydd gennych. Does dim cwestiwn yn rhy fawr nac yn rhy fach!

Pwy ddylai fynychu?

Unrhyw un sy’n mynd i gyflwyno enwebiad(au) ar gyfer Gwobrau Arfer Da TPAS Cymru.
 

Archebwch eich lle trwy'r ddolen Zoom honhttps://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMldu6oqD8pEtPpIRqF5syZ6RLg3bRYzeb5

 

Gwybodaeth am y digwyddiad

Teitl y Digwyddiad

Sut i ysgrifennu enwebiad ar gyfer ein gwobrau Arfer Da

Dyddiad

Dydd Mercher 03 Mai 2023, 13:00 - 13:30

Archebu Ar gael Tan

Dydd Mercher 03 Mai 2023

Archebion Adar Cynnar Ar Gael Tan

Math o ddigwyddiad

Gwybodaeth a mewnwelediad

Yn addas ar gyfer

I gyd

Siaradwr

Helen Williams

Gwybodaeth am y Lleoliad

Enw Lleoliad

Online

Cyfeiriad y LleoliadGoogle Map Icon

Canllaw Archebu

1. Bydd dolen i ffurflen archebu ar-lein ar gyfer y digwyddiad ar-lein wedi'i darparu. Dilynwch y ddolen a chwblhewch y ffurflen archebu.

AGOS X