Cyfarfod â'n Bwrdd Cyfarwyddwyr

 

Pobl Insights
Emma Parcell (Cadeirydd)


Ymunodd Emma â’r bwrdd yn 2017 ac mae’n denant Pobl gweithgar sy’n byw yn Abertawe ac yn gadeirydd Pobl Insights. Graddiodd Emma gyda gradd dosbarth 1af (anrh) astudiaethau tai yn 2021. Hyrwyddwr hawliau anabledd a sicrhau bod lleisiau tenantiaid yn cael eu cynrychioli a’u clywed o fewn y sector tai.

Twitter Logo

Emma Parcell

Cyngor Sir Caerfyrddin
Les James


Mae gan Les brofiad helaeth o weithio ym mhob agwedd o dai cymdeithasol yng Nghymru a Lloegr. Mae wedi gweithio mewn gosodiad Cymdeithas Tai ac Awdurdod Lleol gan gychwyn fel swyddog tai ac yn codi i lefel uwch.  Darlien mwy....

Les James

Tenant Tai Newydd
Amanda Lawrence (Is-gadeirydd)


Mae Amanda yn denant gyda Chymdeithas Tai Newydd, ac mae'n rhan o'u tîm tenant graffu sydd wedi ennill gwobrau, gan helpu i greu gwell polisïau a strwythur oddi mewn. Mae hi'n angerddol dros hawliau pob tenant, preifat, cyngor a chymdeithas.  Darlien mwy....

Twitter Logo

Amanda Lawrence
 

Cymdeithas Tai Taff
Helen White


Helen yw Prif Weithredwr Tai Taff ac mae'n dod â chyfoeth o wybodaeth, angerdd a phrofiad i Fwrdd TPAS Cymru. Ar ôl dechrau ei gyrfa dai yn gweithio ym maes cyfranogiad tenantiaid, mae'n parhau i fod yn angerddol am sicrhau bod anghenion tenantiaid a chymunedau yn ganolog i'r ffordd y mae gwasanaethau'n cael eu cynllunio a'u darparu.  Darlien mwy....

Linkedin Logo  Twitter Logo

David Wilton

Tai Adra yng Ngogledd
Lynn Rowlands


Rwy’n denant gyda Adra Tai yng ngogledd Cymru ac wedi cyfranogi mewn grwpiau tenantiaid ac aelod bwrdd Adra hyd at Rhagfyr 2022.  Darlien mwy....

Lynn Rowlands

Tenant Linc Cymru
Adekanye Ifaturoti


Rwy’n aelod o Grŵp Craffu Tenantiaid a Phreswylwyr Linc Cymru, grŵp sy’n craffu ac yn helpu i lunio polisïau’r sefydliad i ddarparu gwasanaethau gwell. Rwy'n gweithio yn y Tîm Datblygu yn Tai Taf. Mae gen i radd gyntaf mewn Astudiaethau Tai gydag astudiaethau pellach o amgylch yr amgylchedd adeiledig. 

Adekanye Ifaturoti