Cyfarfod â'n Bwrdd Cyfarwyddwyr

Mae'n bleser gan TPAS Cymru gyhoeddi y bydd y canlynol yn ymuno â bwrdd TPAS Cymru, awdurdod ymgysylltu â thenantiaid yng Nghymru ers 1988. Maent yn cynrychioli ystod amrywiol o leisiau a fydd yn helpu'r sefydliad i wella ffocws tenantiaid yn ystod yr amseroedd heriol hyn.
 


Grwp Anabledd Preswylwyr Pobl
Emma Parcell (Is-gadeirydd)
White LineYn denant gweithredol POBL sy'n byw yn Abertawe, ac yn gadeirydd y Pwyllgor Gwasanaeth Cwsmeriaid. Mae'n awyddus i sicrhau bod llais y tenant yn cael ei gynrychioli a'i glywed yn y sefydliad. Ar hyn o bryd yn astudio gradd mewn Astudiaethau Tai i gynyddu ei dealltwriaeth a'i gwybodaeth am dai ymhellach.     

Emma Parcell
Twitter Logo
Swyddog Polisi, United Welsh
Joe Frampton
White LineMae Joe yn gweithio yn y Tîm Buddsoddi Cymunedol yn United Welsh. Mae ganddo brofiad mewn Cyfranogiad Tenantiaid, Buddsoddi Cymunedol a Pholisi Tai Cymru.
David Wilton
Linkedin Logo Twitter Logo
Cymdeithas Tai Cymuned Caerdydd
Martin Ford
White LineMae Martin wedi gweithio yn y sector tai ers dros 2008. Ar ôl dechrau ei yrfa dai ym Mryste gyda Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig eraill, symudodd i Gymdeithas Tai Cadwyn yn 2013 fel Pennaeth Eiddo a Chynnal a Chadw.

Darllen mwy...Linkedin Logo Twitter LogoDavid Wilton
x
Cyngor Sir Caerfyrddin
Les James
White LineMae gan Les brofiad helaeth o weithio ym mhob agwedd o dai cymdeithasol yng Nghymru a Lloegr. Mae wedi gweithio mewn gosodiad Cymdeithas Tai ac Awdurdod Lleol gan gychwyn fel swyddog tai ac yn codi i lefel uwch. 
Mae wedi bod yn rhan o ddau sefydliad trosglwyddo stoc mawr yn Lloegr.
Les James
Tenant Tai Newydd
Amanda Lawrence
White LineMae Amanda yn denant gyda Chymdeithas Tai Newydd, ac mae'n rhan o'u tîm tenant graffu sydd wedi ennill gwobrau, gan helpu i greu gwell polisïau a strwythur oddi mewn. Mae hi'n angerddol dros hawliau pob tenant, preifat, cyngor a chymdeithas.

Darllen mwy...


David Wilton
Twitter Logo
Cymdeithas Tai Taff
Helen White
White LineHelen yw Prif Weithredwr Tai Taff ac mae'n dod â chyfoeth o wybodaeth, angerdd a phrofiad i Fwrdd TPAS Cymru. Ar ôl dechrau ei gyrfa dai yn gweithio ym maes cyfranogiad tenantiaid, mae'n parhau i fod yn angerddol am sicrhau bod anghenion tenantiaid a chymunedau yn ganolog i'r ffordd y mae gwasanaethau'n cael eu cynllunio a'u darparu.

Darllen mwy...David Wilton
Linkedin Logo Twitter Logo
x

Tai Adra yng Ngogledd
Lynn Rowlands
White LineAr hyn o bryd rwy’n Is-Gadeirydd y pwyllgor Cwsmeriaid ac Asedau ac yn Hyrwyddwr Tenantiaid ac rwy'n angerddol am yr angen i leisiau tenantiaid gael eu clywed a gweithredu arnynt er mwyn i welliannau ddigwydd.

Darllen mwy...
Lynn Rowlands
Tenant Linc Cymru
Adekanye Ifaturoti
White LineRwy’n aelod o Grŵp Craffu Tenantiaid a Phreswylwyr Linc Cymru, grŵp sy’n craffu ac yn helpu i lunio polisïau’r sefydliad i ddarparu gwasanaethau gwell. Rwy'n gweithio yn y Tîm Datblygu yn Tai Taf. Mae gen i radd gyntaf mewn Astudiaethau Tai gydag astudiaethau pellach o amgylch yr amgylchedd adeiledig. Rwy’n angerddol am bobl, cydraddoldeb,
cydlyniant cymunedol, a’r
amgylchedd. Rwy'n awyddus i
hyrwyddo cydraddoldeb, sicrhau
bod lleisiau tenantiaid yn cael
eu clywed ac annog cyfathrebu
2 ffordd rhwng landlordiaid
a thenantiaid.


Adekanye Ifaturoti