At TPAS Cymru we have been supporting our member organisation to respond with support and empathy to cases of damp & mould in tenants’ homes

Adfeiliad: Lleithder a Llwydni - Cefnogaeth i aelod-sefydliadau TPAS Cymru

Yn TPAS Cymru rydym wedi bod yn cefnogi ein haelod-sefydliadau i ymateb gyda chefnogaeth ac empathi i achosion o leithder a llwydni yng nghartrefi tenantiaid.

Rydym yn parhau i adolygu a datblygu ein cefnogaeth mewn ymateb trwy wrando ar denantiaid a rhannu arfer da.

Edrychwch isod ar yr hyn sydd ar y gweill mewn perthynas â chymorth lleithder a llwydni – fe’ch cynghorir i archebu lle’n gynnar ar gyfer y sesiynau hyn felly cliciwch ar y ddolen a chofrestrwch nawr.

 

Bord Gron Adeiliad/Lleithder a Llwydni Roundtable - supporting tenants

Sesiwn Staff -  AM DDIM ac yn unigryw i aelod-sefydliadau TPAS Cymru – ar-lein

Dydd Mercher, 10 Ebrill, 9.30am - 11.00am

https://www.tpas.cymru/bord-gron-adfeiliad-lleithder-a-llwydni-cefnogi-tenantiaid

 

Lleithder a Llwydni – cael y gwasanaeth yn iawn i denantiaid.

Sesiwn gweithdy wedi'i ddiweddaru - ar-lein

Dydd Mawrth 23 Ebrill,10am – 12noon

https://www.tpas.cymru/lleithder-a-llwydni-cael-y-gwasanaeth-yn-iawn-i-denantiaid-sesiwn-gweithdy-wedii-ddiweddaru

 

Adolygiad o Gyfathrebu ar Leithder a Lwydni

Yr hanfodol ‘ydych chi wedi ei gael yn iawn i denantiaid?’ - gweithdy ar-lein.

Dydd Mawrth 30 Ebrill,  10am – 11:45noon

https://www.tpas.cymru/adolygiad-o-gyfathrebu-ar-leithder-a-llwydni-y-gweithdy-hanfodol-ydych-chi-wedi-ei-gael-yn-iawn-i-denantiaid