Mae cael cyfathrebiadau parhaus yn y ffordd gywir ac at y bobl iawn yn allweddol i roi Rhentu Cartrefi ar waith yn effeithiol

Rhwydwaith Staff Awdurdodau Lleol – Gweithdy 3 ar Gyfathrebiadau Rhentu Cartrefi

Dydd Iau 19 Mai  2022: 9.30am – 11.30am

Mae cael cyfathrebiadau parhaus yn y ffordd gywir ac at y bobl iawn yn allweddol i roi Rhentu Cartrefi ar waith yn effeithiol.

Ymunwch â ni ar gyfer ein 3ydd Rhwydwaith ar gyfer staff Awdurdodau Lleol i gael cyfle i archwilio syniadau a rhannu cynlluniau ar gyfer y ffordd orau o ddosbarthu cyfathrebiadau sy'n ymwneud â Rhentu Cartrefi i denantiaid a rhanddeiliaid eraill.

Bydd TPAS Cymru yn rhannu rhai syniadau a meddyliau a bydd cyfleoedd i ofyn cwestiynau/rhannu arfer da gyda’r cynrychiolwyr eraill sy’n bresennol.

Ymunwch â ni ar gyfer y rhwydwaith cyffrous hwn! Gorau oll mae’n rhad ac am ddim ac ar gyfer aelodau TPAS Cymru yn unig.

Os nad ydych wedi mynychu digwyddiad TPAS Cymru o’r blaen, bydd croeso mawr i chi!

COST: rhad ac am ddim ac ar gyfer aelodau TPAS Cymru yn unig

Pwy ddylai fynychu?

Mae'r sesiwn rhwydwaith ar-lein ar gyfer Staff o Awdurdodau Lleol sy'n ymwneud â gweithredu a chyfathrebu Rhentu Cartrefi – mae ar gyfer aelodau TPAS Cymru yn unig

Dyddiad cau: 4pm, dydd Mawrth 17 Mai 2022

Pethau i’w wybod:

  • Sesiwn ar-lein drwy Zoom fydd hon
  • Nifer cyfyngedig o lefydd sydd ar gael felly archebwch yn gynnar
  • Efallai y byddem yn defnyddio ystafelloedd grŵp i alluogi trafodaeth a rhannu arfer
  • Gan ei fod yn sesiwn ryngweithiol bydd gofyn i chi droi camerâu ymlaen
  • Ni fydd y sesiwn y cael ei recordio

Cofrestrwch eich lle drwy’r ddolen Zoom yma: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUrf-GqrTktEtfOWIcce5KWtkY9pjDXXPD8

Noder – ar ôl i chi gofrestru gan trwy'r ddolen hon byddwch yn derbyn cadarnhad e-bost gyda'r ddolen ymuno yn uniongyrchol gan Zoom ([email protected]) Nid yw'r ddolen ymuno yn dod o gyfeiriad e-bost TPAS Cymru felly efallai y bydd angen i chi wirio eich blychau e-bost sbam / sothach. Mae'r e-bost gyda dolen ymuno hefyd yn rhoi cyfle i chi arbed y manylion i galendr electronig, fel Outlook

Gwybodaeth am y digwyddiad

Teitl y Digwyddiad

Rhwydwaith Staff Awdurdodau Lleol – Gweithdy 3 ar Gyfathrebiadau Rhentu Cartrefi

Dyddiad

Dydd Iau 19 Mai 2022, 09:30 - 11:30

Archebu Ar gael Tan

Dydd Mawrth 17 Mai 2022

Archebion Adar Cynnar Ar Gael Tan

Math o ddigwyddiad

Gwybodaeth a mewnwelediad

Yn addas ar gyfer

Landlordiaid

Siaradwr

david lloyd

Gwybodaeth am y Lleoliad

Enw Lleoliad

Online

Cyfeiriad y LleoliadGoogle Map Icon

Digwyddiadau'r Gorffennol a'r Dyfodol

 
14 Gorffennaf 2022
Gwybodaeth a mewnwelediad
Rhwydwaith Tenantiaid
12 Gorffennaf 2022
Gwybodaeth a mewnwelediad
Ymgynghoriad SATC – Staff a Thenantiaid SESIWN YCHWANEGOL
06 Gorffennaf 2022
Ymgysylltu â'r gymuned
Creu Cymunedau Gwych
23 Mehefin 2022
Hyfforddiant
Ymgysylltu cynhwysol – Croeso i Bawb!
22 Mehefin 2022
Gwybodaeth a mewnwelediad
Clwb Cyfathrebiadau Rhentu Cartrefi
13 Mehefin 2022
Gwybodaeth a mewnwelediad
Wythnos SeroNet 2022
09 Mehefin 2022
Gwybodaeth a mewnwelediad
Ymgynghoriad SATC - Staff
12345678

Canllaw Archebu

1. Bydd dolen i ffurflen archebu ar-lein ar gyfer y digwyddiad ar-lein wedi'i darparu. Dilynwch y ddolen a chwblhewch y ffurflen archebu.

AGOS X