Mae'r sgwrs ynghylch Datgarboneiddio ac Ôl-ffitio cartrefi yn un na fydd yn ein gadael unrhyw amser yn fuan

Y 'Clwb Cyfathrebiadau' - Ionawr 2022

Dydd Iau 27 Ionawr: 11am – 12.30pm

Mae'r sgwrs ynghylch Datgarboneiddio ac Ôl-ffitio cartrefi yn un na fydd yn ein gadael unrhyw amser yn fuan.

Yn ddiweddar, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru fuddsoddiad pellach yn y Rhaglen Ôl-ffitio Optimeiddiedig (ORP) sef y rhaglen ar gyfer dod â chartrefi presennol yn agos i sero carbon. Rhywbeth na chafodd ei archwilio'n fanwl yw'r cyfathrebiadau i denantiaid ynghylch ôl-ffitio.

Rydym wedi dod o hyd i rai enghreifftiau yr ydym eisiau eu rhannu gyda chi a hoffem roi cyfle i chi ddod â'ch syniadau at y bwrdd ac i ni archwilio, gyda'n gilydd, ‘beth mae da yn edrych fel'.

Mae’r digwyddiad hwn yn addas ar gyfer staff sy'n ymwneud â darparu cyfathrebiadau i denantiaid a phreswylwyr ac mae'n rhad ac am ddim i aelodau TPAS Cymru.

Cofrestrwch eich lle drwy’r ddolen zoom yma: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0rcOquqT8iE9elr779dvYVrrHEBsq-v3Rm

Gwybodaeth am y digwyddiad

Teitl y Digwyddiad

Y 'Clwb Cyfathrebiadau' - Ionawr 2022

Dyddiad

Dydd Iau 27 Ionawr 2022, 11:00 - 12:30

Archebu Ar gael Tan

Dydd Mawrth 25 Ionawr 2022

Math o ddigwyddiad

Gwybodaeth a mewnwelediad

Yn addas ar gyfer

Landlordiaid

Siaradwr

Helen Williams

Gwybodaeth am y Lleoliad

Enw Lleoliad

Online

Cyfeiriad y LleoliadGoogle Map Icon

Digwyddiadau'r Gorffennol a'r Dyfodol

 
06 Gorffennaf 2022
Ymgysylltu â'r gymuned
Creu Cymunedau Gwych
23 Mehefin 2022
Hyfforddiant
Ymgysylltu cynhwysol – Croeso i Bawb!
22 Mehefin 2022
Gwybodaeth a mewnwelediad
Clwb Cyfathrebiadau Rhentu Cartrefi
13 Mehefin 2022
Gwybodaeth a mewnwelediad
Wythnos SeroNet 2022
09 Mehefin 2022
Gwybodaeth a mewnwelediad
Ymgynghoriad SATC - Staff
08 Mehefin 2022
Gwybodaeth a mewnwelediad
Ymgynghoriad SATC - Tenantiaid
26 Mai 2022
Gwybodaeth a mewnwelediad
Digwyddiad Swyddgion 'Gofyn Unrhyw Beth'
123456789

Canllaw Archebu

1. Bydd dolen i ffurflen archebu ar-lein ar gyfer y digwyddiad ar-lein wedi'i darparu. Dilynwch y ddolen a chwblhewch y ffurflen archebu.

AGOS X